Rewitalizacja zbiorników wodnych metodą dr inż. Marcina Sitarka®

Charakterystyka metody:

 • Każdy zbiornik wodny jest inny i dlatego wymaga indywidualnego podejścia – nawet stawy przedzielone groblą mogą mieć różne warunki.

 • Przygotowujemy indywidualne opracowania dla konkretnego zbiornika. Tak wykonany projekt uwzględnia wszystkie specyficzne uwarunkowania akwenu.

 • Opracowujemy harmonogram poszczególnych działań i określamy warunki do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów takich jak pogoda, temperatura, pora dnia, nasłonecznienie zbiornika.

 • Ilości, rodzaje preparatów i substancji biologicznie czynnych dobieramy dopiero po zbadaniu parametrów: wody, osadów, gatunków roślinności, poziomu skażenia.

 • Wszystkie preparaty zastosowane w metodzie są wolne od GMO.

 • W metodzie wykorzystujemy także nasadzenia odpowiednich roślin, które wzmacniają efekt samooczyszczania się zbiornika.

Co zapewnia metoda:

 • Jest całkowicie nie szkodliwa i nie inwazyjna dla środowiska naturalnego.

 • Nie zaburza naturalnej równowagi biologicznej ekosystemu.

 • Pozwala na przywrócenie naturalnych procesów samooczyszczania zbiornika wodnego.

 • Przywraca bioróżnorodność w zbiorniku.

 • Pozwala na wyeliminowanie okresu karencji.

 • Usuwa odory gnilne w akwenach.

 • Zapewnia długotrwałe efekty rewitalizacji.

 • Zatrzymuje procesy eutrofizacji oraz minimalizuje jej skutki.

 • Jest znacznie tańsza od metod chemicznych i mechanicznych.

 • Pozwala na zagospodarowanie biogenów w wodzie i osadzie.

 • Umożliwia uzyskanie równowagi biologicznej i troficznej w zbiorniku wodnym.

 • Likwiduje lub znacznie ogranicza zakwit glonów i sinic.

 • Poprawia jakość wody i co za tym idzie mięso ryb odzyskuje walory odżywcze.