Wprowadzenie

Dysponujemy technologiami biologicznymi, które pozwalają w bardzo krótkim czasie zlikwidować przyczyny odorów, a nie tylko zwalczać ich skutki występujące, między innymi w:

  • oczyszczalniach ścieków
  • kanalizacjach miejskich
  • zbiornikach wodnych
  • wysypiskach śmieci
  • kompostowniach
  • zakładach utylizujących padlinę
  • halach przemysłowych
  • pomieszczeniach gospodarskich i hodowlanych (chlewnie, obory, stajnie, kurniki)

Oryginalność, skuteczność i wszechstronność naszej metody wynika z możliwości bezpiecznego korzystania przez człowieka z naturalnych narzędzi biologicznych.

Nasza biologiczna technologia jest dużo tańsza od technologii wykorzystujących środki chemiczne.

Nasze własne preparaty, dozowane w naszej autorskiej technologii, wchodzą w reakcję z molekułami wonnych gazów – „rozbrajają” cząsteczki oddzielając wodór w wiązaniach amoniaku, siarkowodoru i wonnych węglowodorów – głównych czynników emitowanego odoru. Dodatkową cechą preparatów jest ich działanie antygrzybiczne i antyseptyczne.

Ze względu na unikalne cechy naszej metody, znajduje ona zastosowanie wszędzie tam, gdzie pożądane i wymagane są: dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt.

Podejmujemy się trudnych zadań tam, gdzie zawodzą już tradycyjne technologie wykorzystujące środki chemiczne. Każdorazowo opracowujemy szczegółowy plan zabiegów na obiektach wraz z projektami sieci zraszająco–mgławiącej.

Nasza technologia bardzo wydajnie redukuje wyczuwalny poziom nieprzyjemnego zapachu – likwidując jego uciążliwość jak i przyczyny jego powstawania. Zaletą metody jest jej przyjazne oddziaływanie na ludzi, zwierzęta i środowisko. Podczas naszych zabiegów nie jest wymagana żadna odzież ochronna ani karencja. Nie ma konieczności wstrzymywania czy też ograniczania użytkowania obiektów, nie ma żadnych zabiegów prewencyjnych.

Jesteś zainteresowany?
Wypełnij ankietę i prześlij ją do nas!

Kliknij aby pobrać