Dziś w Urzędzie Miejskim w Pińczowie odbyło się podpisanie umowy dotyczącej rekultywacji kąpieliska znajdującego się w obrębie Zalewu Pińczowskiego. Wykonaniem wspomnianych działań zajęła się firma ACS Poland sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest rekultywacja, usunięcie odoru, oczyszczenie i odmulenie części Zalewu na wysokości kąpieliska. Do tego zadania zostaje wykorzystana metoda rekultywacji ACS Poland Sp. z o.o. zwana „Metodą doktora Sitarka”. Celem prac jest doprowadzenie środowiska wodnego do równowagi biologicznej przy wykorzystaniu aplikacji m.in. probiotycznych preparatów mikrobiologicznych.

Oczekiwane efekty oczyszczania:

  • poprawa czystości wody, sukcesywne zwiększenie przejrzystości,
  • zmniejszenie ilości mułu na dnie zbiornika,
  • likwidacja odorów gnilnych w terminie do 14 dni od daty aplikacji,
  • likwidacja lub znaczne ograniczenie zakwitów glonów i sinic,
  • poprawa warunków tlenowych, co oznacza brak przyduchy letniej i zimowej,
  • poprawa stanu biochemicznego wody.

Ocena uzyskania gwarantowanych efektów rekultywacji nastąpi poprzez porównanie wartości wskaźników parametrów podlegających ocenie w zakresie uzyskania gwarantowanego efektu rekultywacji w czerwcu 2019 roku.

Jest to działanie pilotażowe, ponieważ gmina Pińczów planuje w przyszłych latach pozyskanie dofinansowania na ten cel ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej.

Aplikację odpowiednich preparatów do Pińczowskiego Zalewu firma ACS Poland rozpoczęła już dziś.